Cel i misja

W jakim celu?

Nasza Fundacja została powołana, aby wspierać i promować osoby szczególnie uzdolnione w różnych dziedzinach sztuki, rozbudzać i rozwijać różne formy aktywności twórczej oraz propagować działalność artystyczną jako formę wsparcia własnego rozwoju emocjonalnego oraz metody na radzenie sobie z trudnościami i wyzwaniami życia.

Aktualny statut Fundacji
 

Z jakiego powodu?

Jak powiedział kiedyś Pablo Picasso:
 

 Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie.

 
Dlatego staramy się zainteresować sztuką dzieci i młodzież. Przede wszystkim na tej grupie koncentrujemy swoje działania. Staramy się przekazać im wrażliwość na sztukę tworzoną przez innych ale i zachęcić do tworzenia własnej sztuki w wybranej przez siebie dziedzinie. Pragniemy, aby mogły one wyrazić swoje emocje poprzez sztukę w formie zabawy, rozwijać swoje zainteresowania, talenty, odkrywać siebie, a w rezultacie łatwiej pokonywać przeszkody nie tracąc ducha artysty w trakcie dorastania i zderzenia się z codziennością.

Osoby wrażliwe artystycznie, które zostały obdarzone szczególnego rodzaju talentem, często nie mają możliwości jego rozwijania i pielęgnowania. Czasami są to kwestie finansowe, czasami organizacyjne a czasami po prostu brak wsparcia ze strony najbliższych lub przyjaciół. Współczesny system edukacyjny również nie stanowi wsparcia dla takich osób, gdyż nastawiony jest wyłącznie na kształcenie w przedmiotach “twardych” traktując zdolności artystyczne ucznia co najwyżej jako miły dodatek. Stąd wiele uzdolnionych artystycznie osób porzuca swój talent i swoją drogę na rzecz zajęć, które zdaniem osób z ich otoczenia, są bardziej konkretne i dochodowe. Naszym zadaniem jest również wyszukiwanie i wspieranie takich osób, aby ich talenty nie zostały zmarnowane.
 

Skąd taka nazwa?

Sztuka ma sprawiać nam radość i wywoływać emocje. Ale nie może być tylko i wyłącznie rozrywką. Powinna mieć w sobie moc zmieniania człowieka. Powinna mieć moc wyzwalania w nim pokładów dobra i wrażliwości. W zawołaniu “Więcej niż Sztuka!” kryje się właśnie zachwyt nad taką Sztuką, która to potrafi.
 

Jaka jest nasza misja?

Będziemy mieli poczucie spełnienia misji, jeśli dzięki naszym wysiłkom ktoś będzie mógł stwierdzić, że twórczość, którą poznał lub w którą się zaangażował zmieniła jego życie na lepsze. Będzie wspaniale, jeśli dzięki naszym działaniom pojawią się nowi artyści i dzieła, które zachwycać będą nie tylko współczesnych ale i przyszłe pokolenia. Starać się też będziemy, aby jak najwięcej osób dostrzegło piękno sztuki, poczuło emocje przekazywane przez artystów i odkryło w sobie dzięki temu wrażliwość na cierpienie i potrzeby innych ludzi.